Čerpání vody a úklid sklepních a garážových prostor - Lipovka

02.09.2019 09:22

V neděli, dne 1.9.2019 v 18:39 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou - PD Lipovka povolána za účelem čerpání vody a úklidu po průtrži mračen ze sklepních a garážových prostor u rodinných domů čp. 10, čp. 25, čp. 109, čp. 124 a čp. 125. Čerpání vody bylo prováděno pomocí kalového motorového čerpadla. U čp. 125 bylo pomocí pytlů zabráněno vnikání další vody k rodinnému domu.