Planý poplach - ASSA ABLOY Rychnov nad Kněžnou

07.08.2020 15:56

V pátek, dne 7.8.2020 ve 14:25 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou povolána k požáru hlášenému na PCO. Průzkumem byla zjištěna závada na springlerově hlavici. Jednalo se o planý poplach. Jednotka po domluvě s VZ provedla zálohu na místě události.