Planý poplach - LIDL Rychnov nad Kněžnou

08.07.2020 10:32

Ve středu, dne 8.7.2020 v 10:08 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou povolána k požáru signalizovanému čidlem EPS do prodejny LIDL. Obě PD Lipovka a Roveň provedly zálohu na vlastních stanicích, neb byl prokázán planý poplach.