Požár - Alfa -Wotan Forest a.s. - Solnice

01.12.2021 07:29

Ve středu, dne 1.12.2021 ve 3:21 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou - PD Lipovka a PD Roveň povolána k po žáru sila s pilinami do firmy Alfa - Wotan Forest a.s. v Solnici. Po příjezdu na místo zásahu a domluvě s VZ jednotka provedla zálohu na místě události.