Požár Rychnov nad Kněžnou - čidlo EPS Tesco

14.05.2014 08:24

V úterý, dne 13.5.2014 ve 03:18 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou - PD Lipovka a PD Roveň povolána k sepnutému požárnímu čidlu do OD Tesco v Rychnově n. Kn. Průzkumem zjištěna závada na čidle EPS.