Přívalové srážky - Dlouhá Ves, Roveň

29.05.2014 14:30

Ve středu, dne 28.5.2014 v 18:59 hodin byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou PD Lipovka a PD Roveň povolána do Dlouhé Vsi a do Rovně z důvodu čerpání vody ze zatopených sklepních prostor. Mimo tuto činnost PD prováděla pytlování pytlů pískem a následné stavění provizorních hrází pro usměrnění toku vody tekoucí z polí. Dále PD vypomáhala jednotce HZS KHK ÚO rychnov nad Kněžnou při stavění protipovodňových stěn Rubena.