Technická pomoc - Assa Abloy -Rychnov nad Kněžnou

20.06.2018 18:11

Ve středu, dne 20.6.2018 v 15:20 hodin, byla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou povolána do firmy Assa Abloy z důvodu sepnutí požárního čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že na místě zasahuje jednotka HZS KHK ÚO Rychnov nad Kněžnou. Po domluvě s VZ obě PD provedla zálohu na místě události.