Technická pomoc - bleskové povodně Jílovice

03.06.2016 10:25

V neděli, dne 29.5.2016 v 8:22 hodin, byla jednotka povolána do obce Jílovice za účelem odstraňování následků bleskové povodně. Jednotka po příjezdu na místo zásahu, po domluvě s ŘD, zahájila čerpání vody pomocí motorového kalového čerpadla ve sklepech přidělených rodinných domů, dále pomáhala s evakuací předmětů ze sklepů, čištění sklepních prostor. Po ukončení činnosti jednotka prováděla čištění česel u rybníka od naplavenin pomocí MŘP. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.