Technická pomoc - čerpání vody Lipovka, Rychnov nad Kněžnou

20.06.2020 05:29

Ve čtvrtek, dne 18.6.2020 v 15:39 hodin, vyjížděla JSDH Města Rychnov nad Kněžnou - PD Lipovka při probíhajících přívalových deštích provádět čerpání vody ze zatopených garáží a sklepních prostor u několika (8) rodinných domů v katastru části obce Lipovky. Družstvo také provádělo pytlování protipovodňových pytlů pískem a jejich následné rozmisťování za účelem zabránění vniknutí vody do obytných prostor domů. Družstvo provádělo dále evakuaci předmětů ze sklepních prostor a odčerpávání vytvořené vodní laguny na komunikaci v části Lipovky. Po ukončení záchraných prací se PD Lipovka přesunulo do ulice Jiráskova v Rychnově nad Kněžnou, kde čerpalo vodní lagunu a sklepní prostory u bytových domů v ulici Jiráskova, v technický službách Města Rychnov nad Kněžnou družstvo provádělo pytlování protipovodňových pytlů pískem.