Technická pomoc - Roveň

14.07.2021 19:20

Ve čtvrtek, dne 8.7.2021 ve 21:39 hodin, byla JSDH Města Rychnov povolána za účelem odstranění následků po úderu blesku do stromu u stodoly. PD Roveň provedlo odstranění stromu pomocí MŘP a pomohlo s úklidem po vtečení vody do obytných prostor domu. PD Lipovka po domluvě se vrátilo na svoji základnu.