Memoriál Jaroslava Klapala - 10.ročník

Sbor dobrovolných hasičů Lipovka Vás srdečně zve na soutěž požárních družstev mužů a žen - 10.ročník Memoriálu Jaroslava Klapala
Místo konání soutěže – areál hasičské zbrojnice v Lipovce.
Termín soutěže – 20.května 2017
 
PROGRAM SOUTĚŽE :
1. Prezentace jednotek do 9.00 hod.
2. Nástup jednotek 9.05 hod.
3. Losování startovního pořadí 9.15 hod.
4. Zahájení soutěže 9.30 hod.
5. Po ukončení, nástup a vyhlášení výsledků soutěže
Každý sbor dodá jednoho nesoutěžícího člena na funkci rozhodčího.
 
PODMÍNKY SOUTĚŽE :
Soutěžící jsou povinni se v průběhu soutěže řídit těmito propozicemi,programem soutěže,rozhodnutími rozhodčích a svých velitelů. Připomínky mohou soutěžící podávat prostřednictvím svého velitele u hlavního rozhodčího. Nářadí použité k soutěži musí odpovídat normám ČSN bez vedlejších úprav. V případě zjištění úprav v rozporu s ČSN bude družstvo soutěžit mimo soutěž.
Soutěž je vypsána jako pohárová pro kategorii mužů a žen. Družstva na prvních 3 místech získají poháry.Nejlépe umístěné družstvo,které je členem okrsku č.1 Rychnov nad Kněžnou získá „Putovní pohár Jaroslava Klapala“ a je povinno 30 dní před další soutěží jej vrátit zpět pořadateli této soutěže. V případě poškození poháru musí být na náklady viníka dodán pohár nový. Soutěžící družstva se zúčastní na vlastní náklady.
 
POŽÁRNÍ SOUTĚŽ :
Soutěž spočívá v překonání překážky ( roury ) celou jednotkou a provedení požárního útoku s překážkou  na dopravním vedení. Stroj při soutěži mužů se smí startovat (roztáčet) pouze klikou (PS 8 pákou) jiný způsob není dovolen, ženy mají stroj nastartován.
Po vyzvání si družstvo připraví do 5-ti minut potřebné nářadí na základnu o rozměrech 2x2metry,která je umístěna ve stejné výšce jako káď s vodou. Družstvo po připravení základny se odebere na startovní čáru, která je od základny vzdálená 20 metrů.Družstvo je tvořeno 8-mi členy a velitelem. Na signál startéra celé družstvo včetně velitele proleze rouru o průměru 40-50 cm. 1 metr dlouhou a poté provede požární útok s překážkou na dopravním vedení. Velitel po prolezení roury pokračuje po trati, překoná překážku a postaví terče pro 1 a 3 proud. Veškerá další pomoc velitele po odstartování je nepřípustná.
 
PŘÍVODNÍ VEDENÍ :
Na základně se napojí čerpadlo pomocí 4 kusů savic, sacího koše, ventilového a vázacího lanka na vodní zdroj ( káď ). Lanka se musí uvázat na čerpadlo. Povoleno je pouze sání ,NE nabírání!!
 
DOPRAVNÍ VEDENÍ :
Je tvořeno 3-mi hadicemi B a rozdělovačem. Hadice se musí rozhazovat, nesmí se spojit a roztáhnout. Uprostřed 1 B hadice je překážka, přes kterou se vede celý požární útok a všichni soutěžící včetně materiálu musí tuto překážku překonat. Materiál přes tuto překážku se musí přenášet nebo podávat, nesmí se přehazovat nebo shazovat.
 
1. a 3. PROUD :
Bez překážek ze dvou hadic C a proudnice s uzávěrem terče staví  velitel a tyto se sráží ( plechovky).
 
2.PROUD :
Tvořen ze dvou hadic C a proudnice s uzávěrem. Na útočném postavení je bariera 2 metry vysoká, o ní je opřen 1 díl nastavovacího žebříku. Na tento soutěžící vystoupí, zajistí se karabinou za příčel žebříku a provede naplnění nástřikového terče.
 
VÝSTROJ :
Letní pracovní stejnokroj, triko s dlouhým rukávem. Pracovní obuv – kanady,holeňová obuv,pionýrky -  není přípustná sportovní obuv !!!!!  Hasičská přilba a opasek, 2 proud s karabinou
 
NÁŘADÍ :
Každá jednotka si přiveze vlastní techniku, která odpovídá  ČSN bez vedlejších úprav.
- čerpadlo PS 12 ( 8 )
- 4 ks.savic 110x1600mm.
- 3 ks.klíčů na savice
- sací koš,ventilové a záchytné lanko
- rozdělovač
- 3 ks. hadic B, průměr 75 mm, min.délka 19 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm.
- 6 ks. hadic C, průměr 52 mm, min délka 19 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm.
- 3 ks. proudnic s uzávěrem, průměr výstřikové hubice 12,5 mm., max. délka 450 mm včetně půlspojky
- přilby a opasky těžké,1ks karabina
 
ZTRÁTOVÉ BODY :
za pomoc velitele 50 bodů
neuvázání lanka ( každé ) 10 bodů
nezajištění 2 proudu karabinou 10 bodů
nerozhození hadic ( každá) 10 bodů
nepřekonání překážky-každý člen 20 bodů
přehození nebo shození mat.           10 bodů
sražení terče jiným proudem           15 bodů
překročení limitu k přípravě           20 bodů
základny
nenasátí do 5-ti minut   diskvalifikace